23.01.2023

Повторната употреба на дрехи има 70 пъти по-малко въздействие върху околната среда спрямо производството на нови, а доизносването на всяка дреха високо или средно качество пести изхвърлянето на 3 килограма въглероден двуокис във въздуха. Това сочи нова оценка на жизнения цикъл на текстила, изготвена по поръчка на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC) и представена в Брюксел.

Данните сочат също така, че само 0.01% от водата, използвана за производството на нова дреха, е необходима за повторна употреба. Тези резултати идват на фона на скоро представената Стратегия за устойчив текстил и изискванията към държавите-членки да започнат разделно събиране на текстил до 2025 г.

"За съжаление, около 62% от използваните дрехи и текстил се озовават в битовите отпадъци, което означава, че ценни текстилни изделия вероятно биват изгорени или депонирани. Европейската индустрия за повторна употреба и рециклиране на текстил предвижда кръгова верига на стойността на текстила, при която всяка дреха се използва повторно и/или се рециклира", коментира Маришка Боер, президент на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC). "Това проучване е възможност за глобалния пазар за повторна употреба и рециклиране на текстил да се справи с нарастващите количества нискокачествени дрехи", добавя тя.

Проучването призовава политиците да ускорят инвестициите към най-съвременните съоръжения за рециклиране на текстил и по-специално иновациите в начина на преработка "нишка в нишка". Това би било ключово за поддържане на кръговост при текстила, тъй като обемите на нискокачествени дрехи, които не се купуват за втора употреба, ще се увеличат драстично и ще се рециклират.

Проучването също така отбелязва важната роля на критериите за екодизайн, които удължават живота на дрехите, преди да има нужда от рециклиране, както и правила, които налагат сортиране на високо/среднокачествен и нискокачествен текстил.

"Резултатите от проучването подкрепят в голяма степен и изводите в Доклада за екологичните спестявания от прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор, който беше изготвен по поръчка на Българска Асоциация Кръгов Текстил и представен публично през октомври миналата година", коментира Севдалин Спасов, председател на Българска Асоциация Кръгов Текстил, която е партньор на EuRIC за България.

Той допълва, че България е сравнително напред спрямо останалите държави, тъй като над 25 години в страната се прилагат препоръчваните в доклада кръгови практики. Припомня, че фирмите от бранша обработват ненужния текстил чрез ръчно сортиране, което да осигури максимални количества за повторна употреба, разширяват рециклирането и насърчават т.нар. рециклиране от нишка в нишка. "Нашите членове в България успяват да осигурят повторната употреба на около 70% от обработеното количество ненужен текстил и вече се работи по прилагането на най-съвременни решения и технологии за осигуряване на високоефективно рециклиране", допълва Спасов.

Дата: 23.01.2023

Източник: Mediapool.bg

Прочетено: 239