17.02.2023

Това обяви служебният финансов министър Росица Велкова 

„България няма да подава искане за Конвергентни доклади към ЕК и ЕЦБ в края на м. февруари, тъй като не сме изпълнили поетите с влизането ни във Валутен механизъм 2 ангажименти и не отговаряме на критерия за инфлацията“. Това обяви на брифинг министърът на финансите Росица Велкова. По думите ѝ въпреки положените от страна на служебното правителство усилия за ускоряване на процеса на подготовка за приемане на еврото в Република България с целева дата 1 януари 2024 г., по време на разговорите в Брюксел в началото на тази седмица европейските партньори отчитат, че страната ни има сериозно изоставане в законодателната част, свързана с неприемане на необходими промени в няколко закона, които бяха подготвени и внесени в НС от служебния кабинет и приети само на първо гласуване. Това са промените в Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон в областта на несъстоятелността, чиито дебати и развитие в ресорните комисии и в пленарната зала са били внимателно проследени от европейските ни партньори. „Другият критерий, който не изпълняваме, е инфлацията, която се дължи както на външни, така и на вътрешни фактори и изисква определено време да се постигнат целевите ѝ стойности“, допълни тя.

„България е договорила да подаде искане за Конвергентен доклад, когато изпълни ангажиментите си и бъдат приети необходимите закони, които служебното правителство ще внесе в новото Народно събрание, вкл. и промените в Закона за БНБ, когато постигне изпълнение на критерия за инфлация и когато е постигната стабилна фискална перспектива за периода 2023-2026 г.“, посочи министърът. Тя уточни, че служебното правителство полага усилия за овладяване на инфлационния натиск и изрази очаквания парламентът да гласува приоритетно ключовите законови промени. „Сформира се работна група между МФ и ЕК, която всеки месец при обявяването на данните за инфлацията да правят изчисления и прогнози за следващите месеци“, съобщи Росица Велкова. „Ако в края на юни или юли покрием критериите, би могло да подадем веднага искане за доклад, а не да изчакваме редовния“, коментира министър Велкова. Финансовият министър увери, че българските институции, в рамките на своите правомощия, продължават да работят интензивно по техническата подготовка за приемане на еврото.

Дата: 17.02.2023

Източник: Министерство на финансите

Прочетено: 699