06.06.2023

„Възгледите на BusinessEurope относно цифровата търговия“, публикувани днес, идентифицират ключови мерки за улесняване на международната цифрова търговия, насърчаване на сближаването на цифровите регулации и създаване на благоприятна среда за инвестиции.

„Възгледите на BusinessEurope относно цифровата търговия“, публикувани днес, идентифицират ключови мерки за улесняване на международната цифрова търговия, насърчаване на сближаването на цифровите регулации и създаване на благоприятна среда за инвестиции.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„Компаниите се нуждаят от ясни европейски и международни правила за цифрова търговия. Различните регулаторни рамки забавят цифровата трансформация и възпрепятстват конкурентоспособността на компаниите. Европа представлява повече от половината от световния износ на цифрово доставени услуги. Нашите компании се нуждаят от „поток на данни с доверие“ – безплатен трансграничен поток от данни заедно с адекватна защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговските тайни.“

Предложения на BusinessEurope:

1. Попълване на пропуските в многостранната рамка, като се гарантира, че разпоредбите гарантират свободен трансграничен поток от данни, заедно с адекватна защита на личните данни, правата върху интелектуалната собственост и търговските тайни.

2. Сключване на амбициозни цифрови споразумения или глави в търговски споразумения, които забраняват принудителното локализиране на данни и включват разпоредби относно недискриминацията на услуги или стоки, предоставяни по електронен път, забраната за принудителен трансфер на технологии, улесняване на търговията, защита на потребителите и подходящи инструменти за осигуряват техническа оперативна съвместимост и общи стандарти.

3. Приключване на преговорите по Съвместната инициатива на СТО за електронна търговия и удължаване на мораториума върху митата върху електронните предавания.

4. Оценка на въздействието на европейското законодателство в цифровата област върху търговията и инвестициите, както и върху конкурентоспособността на европейските компании извън Европа.

Прочетете цялата статия тук.

Дата: 06.06.2023

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 454