15.09.2023

Арбитражният съд при БСК се гордее със своите арбитри! Днес представяме Петя Мургова.

Петя Мургова е адвокат и медиатор с над 30 години професионален опит. Завършила е специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Управляващ партньор е на Балканската асоциация за разрешаване на спорове, а също е основател и управляващ партньор на АДД „Мургова и партньори“ - водеща  адвокатска кантора, с над 15-годишен опит в консултирането на международни и местни клиенти в сферата на корпоративното и дружественото право, сливания и придобивания, обществени поръчки, здравеопазване и фармация, недвижими имоти и строителство, процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства.

Петя Мургова е специализирала в областите: процесуално представителство, водене на преговори, сливания и придобивания, структуриране на икономически групи, медицинско право и фармация, защита на търговската тайна, недвижими имоти и строително право, авторско право.

Член е на обществения съвет на Националната библиотека “Кирил и Методий.

От 2016 г. е арбитър в Арбитражния съд при БСК. Ето какво сподели по този повод:

С какво Ви привлече арбитражната дейност?

Арбитражът е бърз и ефективен метод за алтернативно разрешаване на спорове, гъвкав като процедура. Предпочитан по търговски дела, заради осигуряването на бърза, надеждна и високо ефективна защита на спорещите страни, по-евтин при спорове с висок материален интерес, надеждност и компетентна намеса на арбитри с висок морал и професионална експертиза.

Кои са най-често срещаните трудности в едно арбитражно производство?

Бидейки частноправен способ, арбитражът не разполага с преки държавновластнически правомощия. Потенциалните рискове са свързани с недостатъчно съдействие от държавния съд и държавните органи и сравнително по-ограничените правомощия за осигуряване на определени задължения на страните: задължаване за явяване на свидетел или задължаване за представяне на държан от страните документ. Правилата на доказателствената тежест, същевременно, са достатъчен стимул за страните сами да проведат съответното доказване.

Заради едноинстанционния му характер, арбитражното производство крие потенциален риск арбитрите да допуснат грешка при решаването на даден спор. В допълнение, предвид специфичните основания за отмяна на порочното арбитражно решение, рискът за страната да бъде окончателно обвързана от порочното арбитражно решение е висок.

Кога решението на един спор носи удовлетворение за страните и за Вас като арбитър?

Когато спорът е решен при съобразяване с буквата и духа на закона, при високо ниво на професионализъм на арбитрите и на участващите процесуални представители на страните.

Какъв съвет бихте дали на компаниите, които имат неуредени търговски спорове?

Да се обърнат към арбитражното производство, залагайки арбитражната клауза в търговските си договори.

 

Дата: 15.09.2023

Източник: БСК

Прочетено: 311