18.09.2023

Арбитражният съд при БСК се гордее със своите арбитри! Днес представяме проф. Иван Тодоров.

Иван Тодоров е основател и председател на Събранието на съдружниците на една от големите адвокатски фирми в България - Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“, професор по административно право и административен процес, участвал в едни от най-големите сделки и търговски дела в България и извън нея. Бил е два мандата член на Съвета на директорите на най-голямата адвокатска фирма в Европа – Евършедс.

Бил е национален консултант в работна група на ООН за институционални и структурни реформи в съдебната система в България. Участва като член и докладчик на комисията по изработването на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и като национален експерт по програма на ООН за административна модернизация на Централна и Източна Европа.

Специализирал е в Университета на Южна Каролина и в Токио. Почетен гражданин е на Колумбия – столицата на Южна Каролина.

Има 4 монографии, една от които е публикувана и от американско издателство. Заедно с проф. Кино Лазаров, е автор на учебник по Административен процес.

Проф. Иван Тодоров е арбитър към Арбитражния съд при БСК от 2022 г. Ето какво сподели той по този повод:

С какво Ви привлече арбитражната дейност?

Участвал съм в най-големите международни арбитражни дела в България, като може би и поради късмет сме ги спечелили всички. Участвал съм вкл. в двете от най-големите международни арбитражни дела за България, където има ефективно присъдени суми за 650 млн. евро и 380 млн. евро. В много от делата се налага инцидентно да се преценява действителността на административни актове, което дава допълнителна възможност да проявя моята експертиза.

Кои са най-често срещаните трудности в едно арбитражно производство?

Най-трудното в едно арбитражно дело е постигането на арбитражно споразумение. След като се запознаят с материалите по делото, арбитрите дават насоки на страните за евентуално арбитражно споразумение. Ако страните съумеят да запазят добрите си отношения, а също и да си спестят разходи, това е от голяма полза за тях и за бизнеса им. Понякога това е по-подходящо да стане след представяне на експертизи. Тези неща изискват сериозно майсторство и усилия, а не претупване на този етап.

На второ място, напоследък арбитражните дела се влачат повече от година. Това противоречи на основната цел на арбитражното производство – да е бързо. На времето по моя инициатива и със съдействието на проф. Живко Сталев и проф. Огнян Герджиков инициирахме промени в ЗМТА исковете срещу арбитражните решения да са само пред една инстанция – ВКС, вместо пред три. Това направи арбитражното производство много по-атрактивно. Голям успех е, че отпадна общественият ред при вътрешни арбитражни дела. Арбитражът е правораздавателен орган, като съдилищата и арбитрите са не по-малко компетентни от държавния съд.

Кога решението на един спор носи удовлетворение за страните и за Вас като арбитър?

Когато има споразумение или когато решението е постановено бързо, написано е компетентно и, разбира се – в съответствие със закона във всеки един аспект.

Какъв съвет бихте дали на компаниите, които имат неуредени търговски спорове?

Да се опитат да се споразумеят. Най-лесно това става като се обърнат към арбитраж с компетентни арбитри, които на определен етап от процеса могат да им предложат насоки за споразумение.

Дата: 18.09.2023

Източник: БСК

Прочетено: 279