11.09.2023

Излезе от печат „Арбитражът в полза на българския бизнес – предизвикателства и перспективи“ – сборник с доклади от конференция, организирана от Арбитражния съд при Българската стопанска камара (БСК).

Съставител на сборника е проф. д-р Таня Йосифова, председател на Арбитражния съд при БСК, а издател е Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД (100% собственост на БСК).

Изданието е във формат А5, 114 страници и е достъпно безплатно онлайн ТУК.

Съдържане на сборника:

  • Helin Laufer: Към по-зелени арбитражи – зелени протоколи
  • Александър Кацарски: Приложението на препоръката на УНСИТРАЛ от 7 юли 2006 г. относно тълкуването на член II, алинея 2 и член VII, аления 1 от Нюйоркската конвенция при екзекватура на арбитражни решения в контекста ва българското право
  • Проф. д-р Иван Т. Тодоров: Инцидентен контрол на арбитражния съд за недействителност на административни актове
  • Проф. д-р Георги Димитров, д-р Гергана Върбанова: Електронен арбитраж
  • Доц. д-р Маргарита Златарева: Порочно арбитражно решение
  • Петя Мургова: Възможности пред медиацията в арбитражното производство. Особености на хибридните модели MED-ARB и ARB-MED
  • Албена Пенова: Онлайн медиация - стандарти за провеждане
  • Емил Емануилов: Практически проблеми пред екзекватурата на чуждестранните арбитражни решения в светлината на новата практика на ВКС относно удостоверяването 

Дата: 11.09.2023

Източник: БСК

Прочетено: 225