09.02.2024

Индексът на промишленото производство нараства с 3.3% през декември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо декември 2022 г. е регистрирано намаление с 6.9% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.1%, в добивната промишленост - с 9.4%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - със 17.4%, производството, некласифицирано другаде - с 16.0%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15.3%.

Намаление е регистрирано при производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - със 7.1%.

Годишни изменения

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 8.9%, и в добивната промишленост - с 8.8%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение - с 4.6%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 29.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 27.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 27.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 21.5%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21.2%.

Ръст е регистриран при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 20.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.0%.

Вижте целия текст, вкл. графики ТУК!

 

Дата: 09.02.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 198