08.06.2024

На 09.06.2024 г. се проведе среща на ПС “Прозорци и фасади”. На събранието на секцията за председател беше избран г-н Бойко Рачев.

Колегите си поставиха цели за работа, постедством които да се подобри средата за правенен на бизнес, чрез обмяна на добри практики, споделяне на опит, идеи, ресурси.

Пожелаваме успех на новоизбраният председател!

Дата: 08.06.2024

Източник: Българска асоциация на фасадната индустрия

Прочетено: 110