27.06.2024

ИКЕМ участва в: "ПЛАТФОРМА УСТОЙЧИВИ ЯДРЕНИ ИНОВАЦИИ". Организатори са Център за ядрени компетенции Козлодуй и Българско ядрено дружество.

Събитието се провежда в Технически университет София, на територията на Национален център по мехатроника и чисти технологии.

Събитието бе открито от Ректора на Технически университет София. Участват и Председателят на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, Председателят на Агенцията за ядрено регулиране,  Председателят  на Българското ядрено дружество.

Видео приветствие изпрати българският еврокомисар Илиана Иванова. Онлайн участва  и Генералният директор на NEA/OECD,  г-н William D. Magwood.

Партньори на събитието са  Национален комитет България Световен енергиен съвет, Агенция за ядрено регулиране, АЕЦ Козлодуй, ENS-YGN.

Това е първо издание на дискусионната платформа, която обединява заинтересованите страни от европейския и българския ядрен сектор за устойчиво развитие на Net Zero Nuclear Energy в ЕС и България с акцент върху иновации и приложни изследвания.

Дискусията се провежда в два панела, като темите са:

  • Политики и инструменти за ядрени иновации и изследвания, тяхното развитие и изпълнение, ролята на различните участници и заинтересовани страни в ядрената екосистема.
  • Устойчивостта на процесите на ядрени иновации между академичните, научни организации и бизнес, споделяне на добри практики и иновативни подходи.

Дата: 27.06.2024

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 286