28.06.2024

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 2.7% през май 2024 г. спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.5%, и в добивната промишленост - с 3.6%. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.2%.

По-ниски цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на химични продукти - с 2.2%, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.4%. Увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.6%, и производството на мебели - с 2.4%.

Общият индекс на цените на производител през май 2024 г. е с 1.2% под нивото от същия месец на 2023 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.9%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 14.6%, и в преработващата промишленост - с 2.8%.

Покачване на цените в преработващата промишленост е регистрирано при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9.6%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9.0%. Съществено намаление на цените се наблюдава при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.8%.

Вижте повече ТУК.

Дата: 28.06.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 292