04.07.2024

Ново, задълбочено проучване, публикувано днес от BusinessEurope, разработено с икономическата консултантска компания Compass Lexecon, показва, че все още е възможен по-конкурентен енергиен и климатичен преход, но само ако се предприемат бързи действия от законодателите на ЕС по време на следващия цикъл на ЕС.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„Високите цени на енергията продължават сериозно да възпрепятстват глобалната конкурентоспособност на европейските компании и промишленото производство. Осигуряването на енергия на конкурентни цени ще бъде от основно значение за запазването на индустриалната база на Европа.

Проучването показва, че дори в случай на управляван преход, с по-подкрепящи енергийни политики на ЕС, разходите за енергия в Европа ще бъдат поне 50% по-високи от тези в САЩ, Китай и Индия до 2050 г. Това ще постави европейските компании на сериозно конкурентно неизгодно положение спрямо тези ключови конкуренти, поради което се нуждаем от спешни действия на ниво ЕС, за да преодолеем тази разлика, така че Европа да може да постигне климатична неутралност до 2050 г. без деиндустриализация.

Първо, трябва решително да се справим с разликата в разходите за въглеродни емисии и разликата в енергийната конкурентоспособност. Ние, също така, призоваваме за масово разгръщане на всички необходими енергийни източници и инфраструктура. Това не само ще подобри сигурността на енергийните системи на Европа, но и ще помогне за намаляване на общите разходи за прехода. Например, нашето проучване установява, че когато възобновяемите енергийни източници се разработват на най-евтините места и пречките пред тяхното развитие се премахнат, цените на електроенергията на едро могат да бъдат намалени с почти 40%.“

Въз основа на резултатите от проучването BusinessEurope разработи конкретни предложения в следните области:

  • Мащабно увеличаване на внедряването и интегрирането на всички възобновяеми и нисковъглеродни енергийни източници и необходимата инфраструктура;
  • Преодоляване на инвестиционния дефицит;
  • Осигуряване на водородната стойностна верига;
  • Продължаване на ускоряването и рационализирането на разрешителните процедури;
  • Справяне с разликата в разходите за въглерод и осигуряване на ефективно прилагане на CBAM;
  • Въвеждане на мерки за преодоляване на разликата в енергийната конкурентоспособност; и,
  • Насърчаване на индустриалната декарбонизация чрез ефективни мерки от страна на търсенето.

Пълното проучване и препоръките за политиката на BusinessEurope можете да прочетете тук.

Дата: 04.07.2024

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 479