Дата: 23.03.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2512

Зам.-председателят на БСК Камен Колев се срещна с управляващия директор на Френската компания ESL & Network Europe, представителство Брюксел – Филипо Джофрида.

Компанията е създадена през 1993 г. и е специализирана в предлагането на финансов и икономически лобизъм, мониторинг и посредничество чрез повече от 20-те си представителства в цял свят. Методът на работа на ESL & Network Europe се основава на контактите на представителствата й с ключови ръководители на европейските институции, европейски обществени лидери и политици.

Целта на визитата в България е да бъдат представени възможностите на компанията за сътрудничество с български партньори с оглед бъдещото присъединяване на страната ни към ЕС.

Ролята на ESL & Network Europe е да съобщи на организациите и техните ръководители нужната предварителна информация за същността на решенията на европейските институции и чрез своята международна мрежа да предложи специфичен методически подход, който да позволи на ръководителите да предвидят действията си.

Базирайки се на контактите си с отговорни представители на европейските институции, директорът на ESL & Network Europe изрази мнение, че шансовете за отлагане на пълноправното членство на България в ЕС за след 1 януари 2007 г. са минимални. Според него, България и Румъния са в по-добра позиция спрямо новите страни-членки на ЕС, тъй като двете балкански страни имат възможност да се предпазят от грешките, които бяха допуснати в хода на интеграционния процес от Централноевропейските държави.

Зам.-председателят на БСК Камен Колев благодари на гостите за интереса и пое ангажимент да запознае членовете на Камарата за възможностите, които предлага ESL & Network Europe с цел по-добро позициониране на българските компании на европейско ниво.

ESL & Network Europe обслужва фирми от частния сектор, институционални организации от публичния сектор, местни общности, както и европейските институции. Експертите на компанията са организирани в международни, многодисциплинарни екипи в области като: финанси, енергетика, транспорт, телекомуникации, медии, нови технологии, здравеопазване, дистрибуция, европейско право и пр.

ESL & Network Europe прилага съвкупност от методи в полза на клиентите си, вкл. стратегическо наблюдение, стратегически съвети и препоръки, и посредничество (политически и юридически лобизъм). Компанията осъществява непрекъснато наблюдение на еволюцията в подготвянето, приемането и прилагането на европейските регламенти, информира в реално време и представя последствията (възможните рискове) за компаниите, съгласува мненията на структури със сходни интереси, след което подготвя и представя в Европейския парламент препоръки за поправки в законодателството. Дейността на ESL & Network Europe включва и намеса в рамките на търговската политика на ЕС, вкл. антидъмпингови механизми, квоти, гранична политика и др.