Дата: 26.05.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3064

Изпълнителното бюро на Българската стопанска камара избра Камен Колев за зам.-председател на камарата, считано от 19 май 2005 г.

Камен Колев е роден на 19.03.1954 г. в София.

Завършил е Техническия университет в София, специалност “Системотехника”. Защитил докторска дисертация по системен анализ.

В Българска стопанска камара работи от 1983 г. досега без прекъсване. Преминал е през различни длъжности – главен експерт, ръководител на Център, директор, главен директор. Занимавал се е с проблемите на индустриалното развитие – макроикономика, отраслови и продуктови анализи, инвестиции, финансирания, приватизация и преструктуриране, изграждане на малки и средни предприятия, обществени поръчки. Камен Колев е постоянен член на Съвета за икономически растеж.

Бил е изпълнителен директор и член на управителни органи на предприятия от машиностроенето, електротехниката, хартиената промишленост, корабостроенето. 

Има специализации в Англия, САЩ, Германия, Япония, Швеция.