Дата: 09.06.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2536

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва в Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение и контрол по прилагане на програма ИСПА, на 8 и 9 юни, във В.Търново. Бяха представени напредъкът в изпълнението на програмата в периода м. ноември 2005 г. – м. април 2006 г. и развитието на одобрените по ИСПА проекти.

Заседанието беше официално открито от представители на Делегацията на Европейската комисия в България, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

В дневния ред на заседанието беше включено приемане на Доклад за общото състояние по програма ИСПА в България и Доклад за общото развитие на програма ИСПА. Ще бъдат обсъдени, също така, Доклад за плащанията, подготвен от Националния ръководител по Програма ИСПА, както и Доклад от Дирекция „Одит на средствата от ЕС”.

Сред проектите, чието изпълнение беше отчетено, са тези за реконструкция, развитие и модернизация на Летище „София”, за изграждане на нов граничен комбиниран мост на р. Дунав при Видин-Калафат, електрификацията на ж.п. линия Пловдив-Свиленград, изграждането на Автомагистрала „Люлин” (Софийско околовръстно шосе до пътен възел Даскалово) и др.