Дата: 08.09.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3132

 

Зам.-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев ще представлява Международната организация на работодателите (МОР) по време на Субрегионалната конференция за страните от Югоизточна Европа на тема „Стратегия за заетост пред лицето на глобализацията”.

Форумът ще се проведе на 11 и 12 септември в Истанбул, Турция, и се организира от Международната организация на труда (МОТ), а домакин е Министерството на труда и социалната сигурност на Р Турция.

От името на МОР, г-н Колев ще представи позицията на работодателите в рамките на трите дискусионни панела:

  1. „Как да контролираме безработицата в глобализиращия се свят?”;
  2. „Как да приспособим трудовите пазари към изискванията на справедливата глобализация? Гъвкавост, сигурност и политическа последователност”;
  3. „Каква е ролята на обществената политика, социалните партньори и социалния диалог за постигането на заетост и справедливост в процеса на глобализация?”.

Форумът ще бъде открит от Фридрих Бътлър – регионален директор за Европа на МОТ, Мурат Башесгиоглу – министър на труда и социалната сигурност на Турция, и Али Бабакан – министър на икономиката на Турция и главен преговарящ с ЕС.

Във форума ще участват още Хосе-Мануел Саласар – изпълнителен директор на сектора по заетостта в МОТ, Антонис Кастисанакис – директор за Стратегията по заетостта към Европейския социален фонд при Европейската комисия; министрите на труда и социалната политика на България, Румъния, Турция, Гърция, Албания, Молдова, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватска, Сърбия; председатели на национални агенции по заетостта на страните от региона и др.

По време на конференцията ще бъде представен доклад на МОТ за социалното измерение на глобализацията, на тема: „Справедливата глобализация: създаване на възможности за всички”.

Очаква се конференцията да приключи работата си с подписването на документа “Истанбулска декларация за Последователни стратегии за заетост пред лицето на глобализацията”.