Дата: 14.11.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2301

 

БСК изпрати на вниманието на министъра на околната среда и водите - Джевдет Чакъров, Становище по Проекта на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

БСК очаква становища и предложения от заинтересовани браншови организации и фирми до 16 ноември т.г.

За повече информация: Център "Чиста индустрия" при БСК - тел. 980 30 55.