Дата: 07.10.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3143

БСК, Център "Чиста индустрия" Ви предоставя последният вариант на проект на "Правила за разпределение на квоти за емисии на парникови газове след 2012 г.", подготвен от Европейската комисия, който следва да бъде одобрен под формата на Решение на Комисията до края на 2010 г.

 

Допълнителна информация: ios@bia-bg.com