Дата: 07.10.2010

Източник: КРОСС/ БСК

Прочетено: 2547

"Синдикалният протест е нормална форма, упражнявана от столетия. Вероятно от КНСБ имат своите основания. От наша гледна точка, (на работодателските организации) начинът, по който бяха предложени промените, прекъсват процедурите, установени от 93 г.в КТ за преговори в тристранен формат", подчерта зам.-председателят на БСК Димитър Бранков пред репортер на агенция КРОСС.

"Става дума за значителни промени, които изискват експертна оценка. Увеличаването на 3-те % означава разпределение по 1.5% на двете страни и не изглежда много. Това обаче натоварва. От друга страна, ще се намалят доходите от физически лица, като се пренасочи този приход основно във фонд "Пенсии". Целта е балансиране на консолидирания бюджет и прехвърляне на тези 540 млн.лева като допълнителен приход за 2011 г. за здравеопазване в бюджета на НОИ. Точно затова вчера се оттеглихме от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ситуацията сама по себе си изисква радикални промени в държавната администрация, в начина на процедиране, в ефективността на администрацията, в здравно-.осигурителната система. Това са неизбежни реформи. Въпросът е те да бъдат добре подготвени, добре анализирани, консултирани и въведени с поемане на отговорност за това.

Едва тогава трябва да се отиде към промяна на ставките. Моментът е изключително неподходящ за това по много причини. Ние сме от малкото на брой икономики в света във валутен борд и сме в продължаваща рецесия. Вдигането на вноските и данъчни ставки е една трета спирачка за икономиката. Възможностите като изход са съкращаване на персонал, намаляване на работни заплати и преливане в сивия сектор. Така ще се отнемат права и на осигурените лица. Ние сме подкрепили много от предложенията на синдикатите, но ако се приемат исканията изцяло на синдикатите ние ще реагираме. Разбира се, работодателите имат друг инструмент за реакция. Ще има вероятно съответни действия."