Дата: 10.01.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2195

На проведеното днес, 10 януари, заседание на Съвета за икономически растеж Българската стопанска камара внесе становище по проекта на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г., вариант 19.12.2006г.

Становището беше официално връчено на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Обсъждането на проблема в СИР беше поискано от БСК през ноември миналата година.

"Заседанието на Съвета за икономически растеж беше много конструктивно. По отношение на темата с квотите за парникови газове не може да се говори за никакви противоречия с бизнеса. С представителите на работодателските организации се  договорихме за тяхното активно участие в работната група и че техните становища ще бъдат взети предвид." Това каза министърът на икономиката и енергетиката на финала на заседанието на Съвета за икономически растеж, чийто председател е той.

В заседанието днес участва министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, както и заместник-министрите на икономиката и енергетиката Анна Янева, Нина Радева, Галина Тошева, експерти от двете ведомства, широк кръг представители на работодателски организации.

Съветът за икономически растеж обсъди две основни теми – "Натура 2000" и Националния план за разпределение на квотите за търговия с емисии на парникови газове.

Членовете на СИР се обединиха около идеята Междуведомствената работна група по въпроса квотите да приключи работа да края на идната седмица. Министър Овчаров подчерта, че в работната група трябва да бъдат изчистени всички противоречия по отношение на третирането на различните видове горивни инсталации в промишлеността.

"Пазар на квоти ще има - каза министър Овчаров. От него обаче трябва да печелят дружества, които спестяват не защото не произвеждат, а защото са приложили нови високи технологии – екологосъобразни и енергоспестяващи. В този смисъл само говорим за предимства. Такава е философията и на европейската директива, и нашата."

Енергетиката, уточни министърът, е сектор, който не може да работи без квоти. В противен случай тя ще трябва да ги закупува на свободния пазар или да търпи санкции. "Ясно е в подобен случай кой ще плаща щетите", подчерта той. Според министър Овчаров енергетиката е особено важен дял от българската икономика, най-малко защото през последните години електропотреблението нараства с над 6 % годишно. В този смисъл квотите са от изключително значение, но това не значи, че един икономически сектор ще има преференции пред друг.

И двата проекта (Националния план за разпределение на квотите за търговия с емисии на парникови газове 2008 – 2012 и Натура 2000), по които водещо е екологичното ведомство, предстои да бъдат приети до края на този месец, съгласно ангажиментите на страната ни към Европейската комисия.

"Разбрахме се с министър Чакъров - посочи министър Румен Овчаров, че представителите на работодателските организации ще участват в процеса на работа върху нормативните документи по план Натура 2000. Нещо повече, наредбите ще бъдат разглеждани и в Съвета за икономически растеж."