Дата: 12.01.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2564

На 12.01.2011 посланикът на Аржентина в София Н.П. Гилермо Азрак посети БСК.


По време на деловия разговор с председателя на БСК г-н Божидар Данев се обсъдиха широка гама от възможности за икономическо сътрудничество.


Г-н Азрак, който има силна външноикономическа квалификация и няколко дипломатически мандата в Европа и Америка, подчерта, че има специален интерес да работи с БСК във функциите й на индустриален съюз.

По този повод той предложи установяване на делови контакти с Аржентинския индустриален съюз www.uia.org.ar. Г-н Азрак прояви интерес към структурата и интернационализацията на българската индустрия. Той информира за планирани прояви на аржентински фирми по време на панаира "Агра" през март в Пловдив.


От своя страна, г-н Данев представи БСК и услугите, които предлага организацията на чуждестранните и българските делови среди.