25.02.2011

"Драматична" нарече ситуацията в българската икономика изпълнителният председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев, който посети днес Бургас. Според него, все още няма никакви основания за оптимизъм. "Дори, напротив, до три месеца предвиждам повишение на цената на газа, а оттам и на всички стоки, заради конфликтите в Африка", каза Данев. По време на презентацията си пред бургаски работодатели, синдикати, кмета и областния управител, той заяви, че качеството на работната ръка в България е на едно от последните места в Европа. Данев не скри, че според него голяма част от паричните потоци в държавата се движат в сивия сектор. 


Една от причините за това е бумът на строителството в предишните години, от който са се облагодетелствали много хора. "Правителствата досега не са направили нищо за ограничаване на спекулациите и скриването на пари в този сектор", каза Данев и даде за пример факта, че всички имоти, продадени през последните няколко години, са били обявени пред данъчните служби на много по-ниски цени от реалните. Освен това 75% от продаваният бетон по това време е бил без начислен ДДС. Сега поне вече имотите се декларират минимум на данъчна оценка.


"Парите търсят най-високата норма на печалба, а в последно време това бяха недвижимите имоти", разясни това явление председателят на БСК. Според него следващ такъв "балон" ще бъдат инвестициите във възобновяеми енергийни източници. 


Бургас беше домакин на форума "Състояние на българската икономика, реалности и очаквания през 2011 г.". Преди откриването на събитието Божидар Данев се срещна с кмета Димитър Николов и му предложи помощта на камарата при усвояването на европейските фондове. Двамата разговаряха за перспективните нови индустриални зони на Бургас.


По време на форума се дискутирахо актуални въпроси на българската икономика. Участниците обсъждха идеята за създаване на клъстер в областта на интермодалния транспорт. Той има за цел да обединени фирми, занимаващи се със спедиция, транспорт и логистика, научни и приложни институти и административни структури, а дейността му да се съсредоточи в гр. Бургас. Целта на бъдещия клъстер е модернизирането на българската транспортна инфраструктура и повишаване на нейния иновативен потенциал, развитие на пазара на комбинираните транспортни услуги, както и повишаване на възможностите за финансиране на тази дейност от европейски фондове и програми.


Пред участниците във форума беше представен и изпълняваният от БСК по ОП "Развитие на човешките ресурси" проект за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Програмният директор на проекта Жечко Димитров обобщи резултатите от дейностите по проекта през първата година от неговата реализация. Той постави акцент върху ползите за българския и, в частност - регионалния, пазар на труда от прилагането на т.нар. компетентностен модел за управление на човешките ресурси. Г-н Димитров и г-н Данев поканиха участниците в срещата да се включат по-активно в дейностите по проекта, вкл. в контекста на предстоящото изграждане на национална референтна мрежа от секторни и регионални звена за оценка на компетенциите на работната сила.

Дата: 25.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3038