Дата: 04.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2122

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, поздрави членовете на БМГК за 20-годишнината от създаването на сдружението. Това стана по време на редовното общо събрание на организацията. Божидар Данев подкрепи Камарата в усилията й за изработване и приемане на Национална стратегия за минно-добивната индустрия, в решителни действия за ограничаване на незаконния добив на полезни изкопаеми, както и за създаването на Кодекс и Стандарт за устойчиво развитие на минната индустрия.

По повод годишнината Божидар Данев връчи на д-р инж. Лъчезар Цоцорков Диплом за дългогодишно взаимно партниране при създаване на индустриални и работодателски организации в страната, формирането им като главен субект в индустриалните отношения и защита интересите на бизнеса и работодателите.

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков е преизбран за нов 3-годишен мандат като председател на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара на Общо събрание на членовете.