11.04.2011

След като изненада фирмите с драстичен скок на местните данъци и такси, държавата шокира с рекордни сметки училищата и културните институции. Десетки учебни заведения и други институции, настанени в общински и държавни сгради, са получили бележки, че дължат петцифрени суми за такса смет и данък сгради, а разходите за това не са планирани в бюджетите им, съобщи в. "Сега".   Проблемът идва от поредната недомислена поправка в закона за местните данъци и такси, която се прилага избирателно от общините и взривява справедливостта във финансирането на институциите. За рекордни суми за такса смет и данък сгради вече сигнализираха директори на училища във Велико Търново, Пловдив, Русе, Белене. По данни на местната управа училищата във Велико Търново дължат за такса смет общо 460 000 лв. Най-голямото училище - СОУ "Емилиян Станев", трябва да плати 67 000 лв., за останалите училища сумите надхвърлят 40 000 лв. Отделно от такса смет училищата във Велико Търново тази година за пръв път бяха обложени и с данък сгради.   Сметките си за данък сгради и смет отказват да платят и училищата в Пловдив. По данни на регионалния синдикат на "Подкрепа" дължимите суми за таксата и данъка стигат до 50 000 лв. за училище. Пред пловдивски медии директорката на СОУ "К. Величков" Ели Атанасова обяви, че дължи 47 000 лева за 2011 г. Атанасова се оплака, че учебното й заведение е застигнато и от друго хрумване на законодателя - да смени начина на определяне на данъчните оценки на имотите на предприятията. Законодателят реши тези имоти задължително да се облагат върху по-високата от две основни - отчетната им стойност или данъчната им оценка. За училище "К. Величков" в Пловдив според директорката това се равнява на увеличение на данъчната оценка от 350 000 на 7.5 млн. лв. Рекордни суми за смет и данък сгради бяха отчетени и в други общини като Русе и Белене, които бяха принудени в крак да променят наредбите си за местните такси. По данни на Синдиката на българските учители данък сгради и такса смет е решила да събира и общината в Добрич.   В същото време големи градове като София, Варна, Благоевград не се оплакаха. Проверка на "Сега" показа, че училищата в тях не плащат нито данък сгради, нито такса смет. Това не се дължи на по-добра местна политика, а на поредната противоречива поправка в закона за местните данъци и такси, която се спазва в част от общините и се нарушава в останалите.   До края на миналата година законът изрично предвиждаше, че държавата и общините не дължат данък сгради за имотите, които са публична собственост. По същата логика местните управи освобождаваха от такса смет имотите, които са публична общинска собственост, каквито са общинските училища, но събираха такса смет за държавните имоти. Депутатите са успели да въведат пълен хаос в тези разпоредби - след тяхната намеса в закона има два противоположни текста. Единият задължава всички институции, на които са прехвърлени за управление държавни и общински имоти, да плащат и данък сгради, и такса смет. Другият освобождава от данък сгради общините и държавата за техните имоти. Това дава основание на част на общините да не събират данък от училища, читалища, молитвени домове, а на други - да започнат да прибират пари.   За такса смет обаче няма никаква възможност за тълкуване - там изрично е записано, че институциите, които управляват публични имоти, се задължават да я плащат. Тук все пак има вратичка - общините имат право да освобождават отделни категории от такса смет, но това трябва да стане до края на предходната година. Т.е. за тази година не може да се направи подобно изключение. Някои общини като Велико Търново и Пловдив буквално са преписали тези разпоредби - и в наредбата за данъците, и в наредбата за местните такси, и облагат и училища и културни институции и с двете суми. Други общини като Благоевград и София изобщо не са променили наредбите за такса смет и само са дописали наредбите за данъците, без да ги прилагат на практика. "Получихме много сигнали за такса смет и данък сгради. В някои училища разходите за покриването на тези сметки ще изконсумират до 20% от годишния бюджет на училището. Това унищожава логиката на делегираните бюджети и схемата на финансиране на училищата на база брой ученици. При такава разнопосочна практика на общините справедливостта на финансирането се нарушава", коментира главният секретар на МОМН Красимир Вълчев. Директори също се оплакаха, че за да покрият разходите по новите сметки, трябва да свиват бюджетите за заплати. От просветното министерство са потърсили среща с финансовото, за да се търси изход от проблема за т.г. и да се помисли за нова законова регламентация. "Внесли сме искане или издръжката на едно дете да бъде увеличена, за да покрива и тези разходи, или в закона изрично да бъде записано, че училищата не дължат данък сгради и такса смет", коментира шефката на СБУ Янка Такева. Тя добави, че това са непосилни сметки за училища с относително малки бюджети и ако проблемът не бъде решен, те наистина ще изчерпят средствата си много преди края на годината.

Дата: 11.04.2011

Източник: econ.bg

Прочетено: 2849