Дата: 23.03.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2404

На 23.03.2007г. в рамките на Парламентарния контрол, Министърът на околната среда и водите г-н Джевдет Чакъров отговори на отправено питане на н.п. Нено Димов и Евдокия Манева-Бабулкова относно политиката на МОСВ за търговия с емисиите по Протокола Киото. В тази връзка, още през м. ноември 2006 г. БСК представи на ресорните комисии и на парламентарните групи в 40-то Народно събрание, приетата от Изпълнителното бюро на БСК Позиция, а този месец бе изпратено писмо до МФ, МОСВ и МИЕ за необходимостта от ускоряване на работата по физическия старт на регистъра на транзакциите на емисионни квоти с парникови газове и определяне на статута на облагаемите с ДДС сделки и финансово-счетоводното отчитане.