Дата: 26.11.2011

Източник: trud.bg

Прочетено: 2002

Възложителите на обществени поръчки, които неправомерно са задържали гаранциите за участие на кандидатите, вече ще бъдат глобявани с 10 хил. до 15 хил. лв. Санкциите ще налага Агенцията за държавна финансова инспекция, предвижда новият проект за изменение на Закона за обществените поръчки.  

Тези глоби де факто ще се плащат от данъкоплатците, с чиито средства разполагат държавната и местна власти. Персоналната отговорност на виновните длъжностни лица е определена на скромните между 1000 и 5000 лв.  

“Сигурно тази мярка ще помогне на бизнеса, но смятам, че няма да повиши значително отговорността на възложителите”, коментира пред “Труд” Йордан Кисьов, експерт по обществените поръчките към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

“Задържането на гаранциите е стар проблем, който засяга преди всичко дребния бизнес”, каза Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара. По думите му трябва да се въведат и санкции при задържане на гаранции за изпълнение на поръчка.  

“ За нас голям проблем в момента е изискването да не бавим плащания към изпълнителите, защото 80% от поръчките ни се финансират с евросредства и плащаме, като получим транш”, коментира Гинка Чавдарова, изп. директор на Националното сдружение на общините в България.  

Цветелина КАТАНСКА