Представяне

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца.

В него се обучават близо над 9000 студенти, от които 3100 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти и 23 клинични ординатори.

Медицинският университет е комплексна структура, изградена от 4 факултета, 1 департамент, 1 колеж, 1 филиал и 14 университетски болници. Както в повечето страни от Западна Европа и САЩ, той се състои от 2 основни структури – Предклинична база и Клинична база. В тях работят 1969 преподаватели и научни сътрудници.

Факултети:

Медицински факултет

Факултет по дентална медицина

Фармацевтичен факултет

Факултет по обществено здраве

Департаменти:

Департамент по езиково обучение и студентски спорт

Медицински колежи: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, София

Филиали: Филиал "Проф. д-р Ив. Митев" Враца

Университетски болници:

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Св. Анна“

УМБАЛ „Царица Йоанна“

УСБАЛ по ортопедия (в Горна Баня)

УСБАЛ по ендокринология

УСБАЛ „Майчин дом“

УСБАЛ по педиатрия

УСБАЛ „Св. Екатерина“

УСБАЛНП „Свети Наум“

УСБАЛ „Св. София“

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“