Представяне

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Великото народно събрание. През 2004 г. НБУ е акредитиран от най-големия университет за дистанционно обучение в Европа The Open University - Великобритания.

Нов български университет е първото висше училище в България, в което се въвеждат кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.  Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън, Герард Хофстеде, арх. Даниел Либескинд, маестро Енио Мориконе и др.

Мисия

Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е:

  • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят;
  • да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти;
  • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти. 

Образователна философия

Образователната философия на Нов български университет е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

Академичен профил

Нов български университет определя своя академичен профил в областта на:

  • науките за човека и обществото;
  • природните науки и новите технологии;
  • изкуствата.

 

 

 

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+
проф. д-р Пламен Бочков
Ректор
+359 2 8110 247