Новини

Председателят на БСК участва във връчването на дипломите на випуск 2023 на УХТ

Председателят на БСК участва във връчването на дипломите на випуск 2023 на УХТ

+
Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на БСК

Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на БСК

+
доц. д.н. инж. Кирил Михалев Михалев
Функционален декан по Проектна дейност