Предоставянето на услуги в областта на екологичното управление в МСП чрез т. нар. система за управление на околната среда EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Целеви групи

МСП от секторите електроника, третиране на повърхности, прозиводство и преработка на метали

Финансиране
CIP/Enterprise Europe Network
Обхват
Международен
Бюджетна линия
1 029 107 евро, 80 % съфинансиране
Основни дейности

Получаване на подкрепа чрез семинари и обучения по отношение насърчаване приемането на EMAS като икономически ефективен начин за подобряването на екологичните показатели в МСП

Резултати

Приемане на EMAS

Илиана Павлова
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 21
Прочетено:633