• Повишаване на информираността, познанието и разбирането сред работодатели, служители и техни представители за предимствата от назначаване на млади хора;
 • Подпомагане на социалните партньори от ЦИЕ при изпълнението на тяхната конкретна цел за “насърчаване на повече и по-добри договори за чиракуване и стаж”, чрез създаване на партньорство за приобщаващите трудови пазари, съставени от организации на социалните партньори, национални агенции по заетостта и други публични власти;
 • Предоставяне на добри практики на работодатели, служители и техни представители на всички нива, за определяне на пречките пред наемната заетост на младежи и създаване на решения за преодоляването им;
 • Насърчаване на работодателите да вдъхват надежда на младите хора и да предлагат повече работен опит, стажове и чиракуване на младите хора.

 

Целеви групи

Браншови организации и регионални представителства на работодателските и синдикалните организации – партньори по проекта, студентски и младежки организации

Финансиране
Програма Индустриални отношения и социален диалог на ЕК
Обхват
Международен
Резултати
 • Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес /БСК/
 • Федерация на австрийската индустрия IV
 • Асоциация на работодателите на Словения ZDS
 • Хърватска работодателска асоциация HUP
 • Федерация на работодателите в Черна Гора MEF
 • Алианс на румънските работодателски конфедерации ACPR
 • Национален съюз на работодателите в Словакия RUZ
 • Конфедерация на унгарските работодатели и индустриалци MGYOSZ BUSINESSHUNGARY
 • Австрийска профсъюзна федерация ÖGB
 • Синдикална конфедерация 90 на Словения
 • Независими синдикати на Хърватска NHS
 • Конфедерация на профсъюзите на Черна Гора CTUM
 • Конфедерация на труда Подкрепа
 • Конфедерация на профсъюзите на Словакия KOZ SR
 • Национална конфедерация на унгарските профсъюзи MSZOSZ
 • Национална профсъюзна конфедерация на Румъния - Cartel ALFA
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Прочетено:807