Дата: 13.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3127

На 13 ноември 2013 г., в Будапеща, се проведе заключителната конференция на проект CEE Youth (Подпомагане на младежката заетост в Централна и Източна Европа, финансиран от Европейската комисия), в който БСК участва заедно с партньори от Австрия, Унгария, Словакия, Словения и Черна гора.

В рамките на проекта БСК организира два семинара с австрийски лекториот международни компании, които наблегнаха на дуалната система на обучение и ролята на бизнеса и социалните партньори.

В три поредни бюлетина бяха публикувани основните предимства на дуалната система на обучение и ролята й за намаляване на младежката безработица.

Бюлетин 3 можете да прочетете ТУК.

Партньорите по проекта разработиха също инфографика, която описва състоянието на младежката безработица и нейната цена в Европа и страните-партньори, като разглежда загубите за младите хора и решенията на индивидуално, фирмено и държавно ниво.

Инфографика

Повече информация за проекта можете да намерите ТУК .