Проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry – DigiFInd)“ е насочен към необходимостта от обучение на обучители на възрастни, за да могат те да преподават дигитални умения с по-ефективни резултати и да използват инструменти, базирани на ИКТ, като предварително условие за подобряване на цифровите умения на възрастните с ниска квалификация в мебелната промишленост. 

Финансираща програма:  Еразъм+ 

Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 31.08.2021 г. 

Целите включват разработване на програма за обучение на обучители, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението по цифрови умения за нискоквалифицирани служители в сектора на мебелите.

БРОШУРА [pdf]

Целева група са обучители, които предлагат обучение в областта на цифровите умения и Индустрия 4.0 за нискоквалифицираните възрастни, обучаващи се в мебелния сектор, включително:

  • Организации за обучение на възрастни и обучители;
  • Доставчици на обучение по цифрови умения;
  • Висши учебни заведения (ВУЗ-ове);
  • Изследователски центрове;
  • Създатели на политики.

Доклади от:

  • проведен преглед на съществуващите специфични методи на обучение и предизвикателствата при обучението на нискоквалифицирани възрастни в цифровите умения;
  • проведените фокус групи относно ключовите потребности, предизвикателства, възможности и проблеми в мебелната промишленост, свързани с повишаване на цифровите умения на нискоквалифицираните служители от различни гледни точки - обучители и ИТ специалисти.

Програма за обучение, основана на ИКТ, включително резултати от обучението, учебна програма, материали и инструменти за оценка;

ИКТ-базиран образователен комплект, включващ инструменти, подходящи за обучители, които предлагат обучение на нискоквалифицирани обучаващи се възрастни в мебелната индустрия за цифрови умения и индустрия 4.0;

Базирана на ИКТ платформа, на която е качена обучителната програма за обучители и образователния пакет, който ще се използва за осигуряване на обучение по цифрови умения за възрастни, които учат в мебелната индустрия ; Указания за потребителите за използването на платформата DigiFInd.

Биляна Бонева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 56
Прочетено:2059