БСК: Оценка на въздействието да предшества увеличението на минималната работна заплата или въвеждането на диференцирана МРЗ

Във връзка с дискусията за въвеждането на диференцирана минимална работна заплата (МРЗ), както и увеличението й от 2013 година, Българската стопанска камара проведе консултации със свои браншови и регионални структури и изразява следната позиция:

  1. Необходимо е, преди да се пристъпи към увеличение на МРЗ, да се извърши оценка на въздействието от предходното й повишаване от 270 на 290 лева, като се отразят ефектите върху безработицата и съкращаването на работни места - както на регионално, така и на структурно ниво, и върху броя и състоянието на малките и средните предприятия.
  2. Трябва да се извърши нова оценка на въздействието преди приемането на акта за увеличение на МРЗ през 2013 г. от 290 на 310 лв. по същите параметри.
  3. Необходимо е да се извърши предварителен анализ и оценка на въздействието върху регионите при въвеждането на диференцирана МРЗ, отново на база безработицата и последствията за МСП.
  4. Минималната работна заплата с държавен акт да се определя само за онези институции и структури, в които държавата е работодател.
  5. Постепенно договарянето на МРЗ на основание на договарянето на минималните осигурителни прагове, като се отчетат размерът на предприятието и особеностите и балансът на интереси в сектора или региона.


Позиция по увеличението на МРЗ и предложението за диференцирана МРЗ по региони
Добави мнение