В писмо до председателите на Народното събрание и на парламентарната Комисия по здравеопазване шестте национално представителни синдикални и работодателски организации обявиха намерението си да преразгледат участието си в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), в знак на протест срещу готвените промени в Закона за здравното осигуряване.

Социалните партньори са единни в позицията си, че чрез предвиденото увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК с още двама души държавата си гарантира абсолютна свобода при вземането на решения и по същество се зачертава утвърдената традиция на трипартитно управление на публичните осигурителни институции, в т.ч. НЗОК. 

В писмото си шестте организации припомнят, че членовете на Надзорния съвет на НЗОК носят отговорност за състоянието и ефективността на работа на тази изключително важна за осигурените лица институция. Отговорността, обаче, следва да се съчетава с механизми за ефективно въздействие върху решенията на Надзорния съвет, а това ще стане невъзможно, ако предложените законодателни промени станат факт.

Подписалите писмото организации подчертават, че предвижданият от законодателите подход далеч не съответства на приноса на държавата (34 на сто) във финансирането на дейностите на Здравната каса. "В този контекст считаме за наложително да се преразгледа и основателността на участието на пациентски организации в управлението на Здравната каса. Масовата практика е дейността на такива структури да се концентрира в сферата на контрола", се казва още в писмото.

Писмото е подписано от председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда "Подкрепа".


Писмо до председателя на НС относно проекта на ЗИД на Закона за здравното осигуряване
Добави мнение