19.03.2020

Асоциацията на организациите на българските работодатели подкрепя всички рационални мерки, предлагани във връзка с въведеното извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание.

Като изразяваме задоволство от постигнатата чуваемост и приветстваме предлаганото удължаване на сроковете в ЗКПО до 30 юни 2020 г., категорично се противопоставяме на внесените от народни представители между първо и второ четене на Законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решене от 13 март 2020 г. на НС, свързани с междинните срокове за отчитане и, по конкретно -предлагания ред за изменение за внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък на база на данъчната печалба декларирана за 2018 г.

Така предлаганият режим не отразява реалната икономическа ситуация и очакваните резултати за текущата година в условия на рецесия.

Да се предлага бизнесът да плаща данък върху нещо, което не съществува, е абсурд! Да дължиш служебно определен от НАП данък на фалирал или загубил голяма част дейността си бизнес, е в най-добрия случай децимация или направо геноцид над цялата българската индустрия.

Настояваме за спешно решение в рамките на деня и оттегляне на предложението на народните представители.

Очакваме утре в пленарната зала да бъде гледан текст, който да връща стария режим на плащане, на база прогнозна основа.


ДЕКЛАРАЦИЯ на АОБР срещу предложението за промяна в реда за плащане на авансовия корпоративен данък
Добави мнение