23.03.2020

ДО:

Президента на Република България

Г-н Румен Радев

 

Председателя на Народното събрание на Република България

Г-жа Цвета Караянчева

 

Министър-председателя на Република България

Г-н Бойко Борисов

 

Относно: Официална позиция на „Сдружение на фамилния бизнес- България“ относно необходимостта от предприемане на адекватни действие за минимизиране на социалните и икономически щети в резултат от пандемичната заплаха

 

Уважаеми господа,

Уважаема г-жа Караянчева,

 

Изправени пред безпрецедентното и огромно по мащаб предизвикателство, породено от глобалното разпространение на COVID-19, ние, членовете на „Сдружение на фамилния бизнес - България“, в качеството си на собственици на семейни бизнес компании, като родители и деца, общественици и граждани, изцяло осъзнаваме своята отговорност за здравето и добруването на своите служители, бизнес партньори и семейства.

Нашият абсолютен приоритет като работодатели, родители и граждани е да направим всичко по силите си, за да опазим живота и здравето на хората.

Убедени сме, че динамиката на събитията и комплексният характер на това предизвикателство пред всички нас, изискват стриктното спазване на наложените строги ограничения. Подкрепяме и приветстваме адекватните усилия и действията на държавните институции в настоящия момент и с готовност ще предприемем всички препоръчани и наложени бъдещи превантивни действия за контрол и ограничаване на разпространението на болестта. 

Като неправителствена организация, съществуваща вече повече от 12 години, „Сдружение на фамилния бизнес - България“ обединява и представлява 57 уважавани български семейства заедно с фамилните им компании, които работят в 13 различни бизнес сектор, и се отличават с голям мащаб и отлична репутация както в своя бранш, така и в обществото. Компаниите- членове на Сдружението имат над 4 млрд. лв. годишен оборот и дават прехрана на над 30 000 души и техните семейства. 

Нашите членове са в уникалната позиция да бъдат едновременно утвърдени и уважавани бизнес лидери, визионери и предприемачи, но и общественици – по силата на поетите и с гордост изпълнявани ангажименти към общностите и обществото. И в този труден момент нашите членове дават личен пример за солидарност и грижа за общността. Примерът на сем. Кюркчиеви („Фискота Холдинг“ АД), които подпомагат финансово шуменската болница и медиците, работещи в нея чрез създадения обществен фонд „Помогни сега“, със сигурност ще бъде последван от още много наши членове. 

Членовете ни гарантират със своето име и с името на бащите и дедите си както за морала в своите бизнес отношения, така и за устойчивото дългосрочно развитие на своите предприятия – с грижа за следващите поколение. 

По наше мнение именно формулирането на устойчиви мерки, ориентирани не само към справянето с пандемичната опасност, но и за минимизиране на социалните и икономическите щети следва да се поставят за широко обсъждане още сега. 

Реалната заплаха от икономически колапс на малки и средни предприятия, на цели бизнес сектори, ще застраши физическото оцеляване на наетите стотици хиляди български граждани и техните семейства. Вярваме, че компетентните държавни институции, подпомогнати от експертизата и практическия опит на работодателските организации, трябва да инициират без отлагане обсъждането на адекватни мерки за подкрепа на бизнеса в този тежък момент. 

Ние, като организация на бизнес лидери, акцентираща на социалните и морални ангажименти на своите членове, имаме пълната готовност да осигурим свои представители във всички предстоящи обсъждания на действията и мерките на държавните институции за подкрепа на българския бизнес. 

Като споделяме изцяло тревогата на хората, ние съхраняваме своя позитивизъм и вяра в човешката солидарност. Нашият оптимизъм , подкрепен от впечатляващата обществена активност, ни кара да вярваме, че борейки се с ужасната зараза, заедно- като българи и граждани на света- се връщаме към благородните изконни ценности и устои, които ни правят достойни хора.

 

С уважение,

 

адв. Стефан Гугушев

Президент на „Сдружение на фамилния бизнес - България“


Позиция на „Сдружение на фамилния бизнес - България“ относно необходимостта от предприемане на адекватни действие за минимизиране на социалните и икономически щети в резултат от пандемичната заплаха
Добави мнение