25.03.2020

ДО:                                                                                             

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Копие:

Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Сдружение Индустриален клъстер „СИГУРНОСТ“- член на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес е обединение на фирми и асоциации приоритетно от сектора на частната охранителна дейност.

Предвид създалата се обстановка и въведеното извънредно положение в Р България, заради обявената от СЗО пандемия на коронавируса, се обръщаме към Вас със следните проблеми, искания за вземане на спешни и неотложни решения на национално ниво.

В сектора като цяло са назначени около 100 000 лица, които отговарят за собствеността, а в някои случаи и за живота и здравето на възложителите си. Частната охранителна дейност спомага и за опазването на обществения ред като естествен партньор на МВР и за опазването на живота, здравето и имуществото на нашите клиенти. 

В момента нашите служители са на предна линия, заедно с лекари, санитари, лаборанти, МВР.

Те съдействат и осигуряват, както спазването на установените норми от Националния щаб за борба с коронавируса, така и осигуряват безопасност и сигурност на имуществото в обектите, инкасовата дейност по захранване на магазини и банкомати, пропускателния режим в магазини и сгради както и чрез автопатрулите и тяхната позиция, оказват съдействие на МВР по спазването на установените мерки в селищата където има установен вечерен час.

  1. Имаме необходимост от спешно осигуряване на предпазни средства (маски, ръкавици, очила – там, където се налага, дезинфектанти) на лицата, извършващи пряка охранителна дейност в рисковите обекти и региони, като например: Аптеки, супермаркети, болници, клиники, ЦНСМП, училища, детски градини, обществени сгради и всички обекти, свързани с пропускателен режим и присъствието на хора.
  2. Дезифектанти за автомобилите за инкасо и автопатрулите на охранителите;
  3. Предпазни костюми за служителите, които правят инсталации и отстраняват повреди по системите за сигурност, видеонаблюдение и пожароизвестяване;
  4. Да се създадат „коридори“ за автопатрулите, ръководителите на охранителна дейност и инкасо автомобилите, които осигуряват обекти извън територията на градовете с ограничения, при спазване на определени мерки и изискванията на законодателството;
  5. Да се да създадете необходимата организация, така щото да можем да назначаваме кадри, предвид взетите решения в законодателството и решенията за спиране на достъпа до съдебната и прокурорската институции.

В връзка с проблемите в т .5 предлагаме следните решения :

  1. Да се въведе служебното начало в администрацията, касаещо събирането на информация относно набора от документи , касаещи назначаването на лица на длъжност „охранител „ съгласно изискванията на ЗЧОД, а именно: 
  • Свидетелство за съдимост издадено от съответният районен съд;
  • Удостоверение от съответната прокуратура, удостоверяващо че лицето не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;
  • Удостоверение от Националната следствена служба, удостоверяващо че лицето не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер; 

Ако за това се окаже, че е невъзможно за държавните органи отговорни за тази информация то тогава предлагаме следните варианти: 

1. Да се допусне назначаване на охранители по облекчен режим с декларация от тяхна страна, че на осъждани и срещу тях няма заведено дело или бързо производство за извършено престъпление от общ характер.

2. В 14-дневен срок от възстановяване на нормалното административно обслужване лицата постъпили на работа са длъжни да предоставят на работодателя изискуемите документи по закон. 

При евентуално въвеждане на така коментираните варианти за ограничаване на движението на лицата от рисковите 60-65 г., да ни се даде възможност за промяна в графиците и повече от законно изискуемия извънреден труд, без да има санкции за това.

Ние сме икономическа дейност (НКИД 80), и като такава служителите ни се пенсионират на 67 г. Това, ще създаде допълнителен кадрови дефицит, тъй като на практика нашата дейност е непрекъсваема и е с много отговорности в това число и наказателна такава.

Този, както и извънредния труд, на служителите на частните охранителни фирми в Банско, където няма никакъв достъп на външни за града лица и няма как да се сменят охранителите , да бъде поет от държавата.

Също така се обръщаме към Вас и с настоятелно искане за разработването и разпространяване на указания, относно възможностите за движение на служителите на частните охранителни фирми, какво съдействие на МВР и начините на партньорството с частните охранителни фирми.

То ще даде възможност и на двете страни по добре и заедно да продължат да вършат отговорната си дейност в един наистина труден за страната ни момент .

 

С Уважение :

УС на Индустриален клъстер „СИГУРНОСТ “

София, 25-03-2020г                                                                                                             

 

 

 


Становище на Индустриален клъстер
Добави мнение