Индустриален клъстер Сигурност (ИКС)
Изпълнителен директор и член на УС

Изпрати съобщение

Татяна Иванова работи в сектора на частните услуги за сигурност от 2000 г. Оттогава участва активно в процеса на дефиниране и отстояване на политиките в сектора.

Чрез членството си в множество работни групи и органи за социално партньорство на секторно ниво Татяна Иванова участва в разработването и промяната на нормативната уредба за сектора, вкл. Закона за частната охранителна дейност и Пътната карта за развитието на частните услуги за сигурност в Република България.

В момента Татяна Иванова е член на Управителния съвет и е изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Сигурност". Член е на Съвета на председателите и е секретар на Комитет "Сигурност" при Българска стопанска камара.