30.03.2021

 

30.3.2021 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ -
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 ОТНОСНО: Актуализиране на заповедта, въвеждаща противоепидемични мерки 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с изтичането на срока на действие на Ваша заповед РД-01-173/18.03.2021 г. и анонсираното й актуализиране, се обръщаме към Вас с предложение занапред всички въвеждани ограничения да се базират на обективни критерии, основани на брой хора (вкл. клиенти и персонал) на единица площ, без обектите да се делят по други показатели (големина, вид, сектор и пр.).

При подобен подход:

  1. Ще се ограничи струпването на хора в търговските обекти, а търговците няма да спират работа. Оборотите им няма да са така драстично засегнати, както в момента, а в хазната ще има повече постъпления по ДДС и по-малко потребност от държавна подкрепа.
  2. Ще се гарантира равнопоставеност между операторите в отделните икономически сектори, както и вътре в самите сектори.
  3. Ще се осигури известна предвидимост и яснота при предприемането на противоепидемични мерки в бъдещи периоди.

Разчитаме на разумен подход при определяне на противоепидемичните мерки, който да не води до противопоставяне между здравето на населението и икономиката, а да гарантира относителна стабилност на всички обществени системи. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 

вж. НОВАТА ЗАПОВЕД НА МЗ от 30.03.2021 г.

 


Относно актуализиране на заповедта, въвеждаща противоепидемични мерки
Добави мнение