18.10.2021

Изх. №05-06-8#1/18.10.2021 г.

 

ДО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ОТНОСНО: Ваше писмо от 15.10.2021 г. относно въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЦАРОВ,

Във връзка с Ваше писмо от 15.10.2021 г. за предложените от Главния държавен здравен инспектор два варианта на нови противоепидемични мерки, Ви информираме, че:

  1. Категорично се противопоставяме на допълнителни ограничения в капацитета и прекратяване на дейността на отделни икономически дейности;
  2. Приемаме предложението достъпът до изброените дейности (образователни, обучителни, обществени, социални, културни, развлекателни, спортни обекти и др.) и до определени обекти да се осъществява посредством „зелен сертификат“, като настояваме за издаването на подобен сертификат да се приема и резултат от тест за наличие на антитела. Настояваме, също така, тестването да е безплатно за бизнеса и гражданите, а средстата да са за сметка на държавния бюджет.

Отнасяме се с пълно разбиране към необходимостта от гарантиране на здравната сигурност на населението и съхраняване на стабилността на системата на здравеопазване, но настояваме да бъдат отчитани и икономическите ефекти от прилагането на каквито и да било допълнителни мерки. Вярваме, че социално-икономическата сигурност е равностойна по важност със здравната!

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

____________

Писмо от МЗ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През последната седмица епидемиологичната обстановка в страната се усложнява. Нараства броят на положителните тестове за Sars-Cov-2, както и броят на настанените в болница пациенти и броят на починалите от болестта. Според мнението на повечето експерти и специалисти по епидемиология, ситуацията налага да се предприемат допълнителни противоепидемични мерки, за да се забави разпространението на вируса и се избегне претоварване на болниците и отказ от лечение.

Главният държавен здравен инспектор (ГДЗИ) е изготвил доклад до министъра на здравеопазването, в който предлага да бъдат определени допълнителни противоепидемични мерки, заради нарасналия брой на заразените с Ковид-19 лица и повишения брой на заети легла в болниците. В доклада са обосновани две алтернативни предложение за противоепидемични мерки:

1. Достъпът до редица дейности  и обекти с обществено предназначение да се осъществява, чрез представяне на сертификат за ваксиниране или за преболедуване или за изследване с бърз антигенен тест или с PCR, каквато е практиката в редица държави на ЕС. Предлага се това изискване да се отнася до допускането в образователни, обучителни, обществени, социални, културни, развлекателни, спортни обекти и дейности.

2. Алтернативно, ако не се възприеме въвеждането на зелен сертификат да се определят допълнителни ограничения в капацитета и прекратяване на определени дейности, подробно посочени в доклада на ГДЗИ.

Отделно от общите мерки, в доклада се предлагат конкретни мерки в сферата на образованието, а именно:

- задължително носене на защитна маска за лице за целия педагогически и непедагогически персонал по време на престоя им в учебните заведения и децата от пети и следващи класове. Ограничаване на смесването на деца от различни паралелки, чрез преустановяване на колективни извънкласни дейности. Спортните дейности да се провеждат само на открито;

- при достигане на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население на общинско ниво да се въвежда обучение в електронна среда по график и недопускане на повече от 50% от паралелките в присъствено обучение. При достигане на 14-дневна заболямеост над 750 на 100 000 население на общинско ниво - преустановяване на присъственото обучение;

- при отсъствие на над 20% от учениците от училище и/или поставени под карантина над 30% от паралелките в дадено училище в община преминаване на обучение в електронна среда по график, с присъствено обучение на паралелки с най-малък брой отсъстващи и не повече от 60% от паралелките.

Във връзка с гореизложеното се обръщам към Вас с молба да разгледате предложените от доц. Кунчев мерки и да изразите  Вашите становища по предложените мерки  най-късно до 13.00 часа на 18.10.2021 г. (понеделник) на следния електронен адрес: kparmakova@mh.government.bg.

Вашите предложения ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на разширен състав на експертния съвет по епидемиология в понеделник, 18 октомври.

Предварително благодаря за отделеното време и доброто сътрудничество

 

С уважение,

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ,

Министър на здравеопазването


Относно въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки
Добави мнение