20.10.2021

На вниманието на:

д-р Стойчо Кацаров

министър на здравеопазването

 

Уважаеми г-н Кацаров,

От името на Сдружението за модерна търговия се обръщам към Вас по повод анонсираните противоепидемични мерки на 19 октомври 2021 година и с молба за организиране на спешна среща с Вас и с Главния здравен инспектор. На първо място бих искал да ви уверя, че проявяваме разбиране към изключително деликатната ситуация, в която се намираме и уважаваме усилията на екипа на Министерство на здравеопазването да избегне здравна катастрофа в страната. Именно поради тази причина отправяме молба за среща, на която бихме искали да обсъдим конкретни точки от Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г.

В настоящия си вариант заповедта крие опасност от задълбочаване на здравната криза, поставя пред обективна невъзможност търговците да организират тестването и ваксинирането на служителите в рамките само на един ден и с това поставя пред риск тяхната работа.

Основните ни притеснения, които бихме искали да обсъдим с Вас, са следните:

1. На първо място разбираме, че заповедта има за основна цел да стимулира населението да се ваксинира и да отслабне натиска върху здравния сектор, но по този начин има риск да видим точно обратния ефект от тези мерки:

 - първо, защото пунктовете за ваксинация и тестване няма да могат да поемат очаквания наплив от хора

- пренасочването на човекопотока към малки по размер търговски обекти (<300м) ще доведе до допълнително нежелано струпване на хора и по този начин увеличаване броя на заразените.  

Всичко това ще постави под още по-голям натиск здравната система през идните седмици.

2. Спирането на работа на много търговски обекти и излизането в неплатен отпуск на близо 200 000 души е сред другите сериозни проблеми, които в средносрочен план има потенциал да доведат след себе си още по-сериозни последствия.

3. Бихме искали да подчертаем, че е неприемливо мерки, касаещи търговията на дребно, която е вторият най-голям работодател в страната, да не се съгласуват с представители на сектора. Държим да отбележим също така, че като сдружение на отговорни  компании ние поискахме среща с Вас за обсъждане на противоепидемичните мерки още през септември 2021г.

4. Не на последно място изразяваме притесненията си, че Заповед  РД-01-856/ 19.10.2021 г не следва основните насоки на доклада на Главния здравен инспектор по отношение на търговията на дребно.

В резултат на тези опасения, бихме искали да обсъдим следното:

  1. Да се фиксира разумен срок за изпълнение на разпорежданията в заповедта - например до 21 ноември 2021 г.
  2. В рамките на този период, заедно със стриктното спазване на предложените ограничения в Доклада на Главния здравен инспектор от 8 кв. м. на 1 човек, предлагаме и възможност за отваряне ваксинационни пунктове на паркингите на големите търговски вериги при осигуряване необходимото съдействие от страна на здравните власти.
  3. Предлагаме сертификатът за антитела да важи като зелен сертификат, с уточнение на съответния брой и за съответен период.

Вярваме, че тези мерки ще обезпечат основната цел: повишаване процентът на ваксиниране на населението, но при избягване допълнителния натиск върху здравната система, на хаоса и загубата на работни места.

Във връзка с гореизложеното, още веднъж отправяме молба за незабавна среща с Вас и Главния здравен инспектор, за да обсъдим изпълнението на така предложените мерки.

 

С уважение,

Николай Вълканов

Изпълнителен директор

 

Дата: 20.10.2021

Източник: СМТ

Прочетено: 2010