12.04.2005

Мониторинг на обществените поръчки. Най-често срещани нарушения и корупционни практики