Програма "Икономически и финансови въпроси" към Център "Предприемачество" при БСК изготвя анализи и макроикономически проучвания за състоянието на икономиката, на определени нейни сектори или по конкретни икономически проблеми. 

Сред водещите разработки и изследвания на Програмата са:

  • Задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката, вкл. междуфирмена задлъжнялост,
  • Производителност на труда и ниво на работните заплати,
  • Регулаторните режими в България,          
  • Индекси за състоянието на бизнес климата в страната;
  • Оценка на конкурентоспособността на българската икономика и възможни източници за повишаването й.

Разработките на Програмата подпомагат БСК при:

  • Формиране на позиции и предложения по икономическото развитие на страната;
  • Отстояване на интересите на бизнеса в рамките на диалога с правителството, синдикатите и различни обществени групи и организации.

Благодарение на тази дейност за 35 години БСК се наложи като един от водещите и уважавани центрове за макроикономически изследвания и анализи у нас.

Програма "Икономически и финансови въпроси" при БСК предлага следните услуги:

  • Анализи и макроикономически проучвания;
  • Обучения и консултации в сферата на инвестициите, енергийната ефективност, обществените поръчки, подготовка и изпълнение на проекти с европейско финансиране, и др.

___

Директор на Център "Предприемачество" е Силвия Тодорова

Иван Иванов

Главен експерт

Мая Христова

Главен експерт