Икономически и финансови въпроси
Директор на Център "Предприемачество"

Изпрати съобщение

Силвия Тодорова е инженер-химик, технолог и икономист със специализации във Великобритания и Япония.

Притежава квалификации в областта на управление на производството, обществените поръчки (вкл. специални - офсет), добро регулиране, форсайт технология и практика.

Има опит във финансови и икономически анализи, обосновки и прогнози, бизнес планиране, оценка на риска и др.

В екипа на БСК е от 2000 г., а от 2020 г. е директор на Център "Предприемачество" и ръководител на Програма "Икономически и финансови въпроси" към Центъра.

От 2022 г. е член на Икономическия и социален съвет на РБ.

Вж. СНИМКИ