Представяне

Съюзът на производителите на захар и захарни
продукти е сдружение с нестопанска цел, учреден за неопределено време, вписан в регистара за юридическите лица към софийски градски съд фирмено дело номер 4382/1992 г.

Извършва своята дейиност в частна полза на членовете си.

Съюзът обединява производители на: захар, спирт, опаковки, шоколадови и захарни изделия, нишесте и глюкоза.