Представяне

Иван Велков
Председател на УС
+359 888 806 316
Деница Илиева
Изпълнителен директор
+359 899 947 041