За сдружението

Сдружение с нестопанска цел „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА – ДОБРУДЖА“ е регистрирано от Добричкия окръжен съд в обществена полза през 2016 година. Учредено е от представители на туристическия бранш в региона на Северното Черноморие и представителите на Българска стопанска камара в Общините Балчик, Каварна и Шабла, за да обединява местните предриемачески инициативи в туризма на курорт „Албена”, Община Балчик, Община Каварна, Община Шабла в България и черноморските общини Мангалия, Ефория, Констанца, Наводари, Бабадаг, Тулча, Сулина и Дунавската Делта в окръзите Констанца и Тулча като туристически регион.

Основните насоки и цели на сдружението са:

  • Да съдейства за развитието на туристическия продукт, маркетинговата и рекламната дейност, като формира запазена марка (brand) на „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА – ДОБРУДЖА“ като туристически регион.
  • Да  провежда  ефективна  реклама  на „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА – ДОБРУДЖА“ като туристически  регион в страната и чужбина, съобразно  неговата  специфика, характерни ресурси и възможности  за  практикуване на различни видове туризъм.
  • Да маркетира „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА – ДОБРУДЖА“ и като туристическа дестинация с основен приоритет – удължаване сезона чрез развиване алтернативни форми на туризъм край Северното Черноморие.

Основните дейности на сдружението са свързани с:

  • Рекламиране на регион Добруджанско Черноморие, обхващащ района от село Кранево през Дуранкулак до Мамая и Делтата на Дунав
  • Формиране на нови туристически продукти – екотуризъм, дегустации на местни специалитети и вина, спортни прояви, посещение на исторически и културни забележителности и други.
  • Поетапно изграждане на велопътеки по маршрут Кранево, резерват Батово, Балчик, Каварна, Шабла, Мамая до Делтата на Дунав.
  • Организиране обмяна на опит между близките градове /курорти/ в България и Румъния.
  • Организиране и провеждане курсове за квалификация, преквалификация и повишаване квалификацията на кадрите, работещи в туризма.

Сдружение „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА – ДОБРУДЖА“ е Вашият надежден партньор!

Дарина Аргирова
Управител
+359 887 10 21 89