Представяне

Асоциацията на месопреработавателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация ACDI/VOCA.

Една от основните ни цели е да защитаваме законните интереси на членовете на АМБ, да им бъдем полезни като съдействаме за решаването на общите им и частни проблеми.

В Асоциацията членуват фирми, занимащи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия.

За повече информация, моля посете уеб сайта на АМБ  www.amb-bg.com