Изпрати съобщение

Д-р Светла Чамова е изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България от 2003 г.

Завършила е Висшия ветеринарномедицински институт.
Работила е в Института по месопромишленост, Военномедицинската академия, Националната ветеринарномедицинска служба и Министерството на земеделието и горите.
Има следдипломна квалификация по обща селскостопанска политика на ЕС в Гърция, по безопасност на храните в Холандия, по мениджмънт към Австрийската стопанска камара и по НАССР в Университета в Мисисипи, САЩ.