Aтанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г. Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката. От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията. Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента. Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.